اخبار مرتبط

اخبار مرتبط با کارخانه قند اقلید

Last Articles

کاشت چغندر و‌ اشتیاق کشاورزان برای همکاری با کارخانه قند اقلید

کاشت چغندر و‌ اشتیاق کشاورزان برای همکاری با کارخانه قند اقلید

دلایل عقب گرد در خودکفایی شکر

دلایل عقب گرد در خودکفایی شکر

قیمت جدید شکر اعلام شد/ عرضه گسترده شکر از شنبه در بازار

قیمت جدید شکر اعلام شد/ عرضه گسترده شکر از شنبه در بازار

قیمت جدید شکر و تاریخ عرضه آن

ثبت رکورد تورم 13 درصدی مواد غذایی در بازار جهانی فقط طی 1 ماه به روایت قند اقلید

ثبت رکورد تورم ۱۳ درصدی مواد غذایی در بازار جهانی فقط طی ۱ ماه به روایت...

طبیعت شهرستان اقلید (گزارش صدا و سیمای استان فارس از طبیعت زیبای شهرستان اقلید در تاریخ 23 اردیبهشت ماه)

طبیعت شهرستان اقلید (گزارش صدا و سیمای استان فارس از طبیعت زیبای شهرستان...

گزارش صدا و سیمای استان فارس از طبیعت زیبای شهرستان اقلید در تاریخ 23 اردیبهشت ماه

توزیع 130 هزار تن شکر و برنج برای روزهای پایانی سال به روایت قند اقلید

توزیع ۱۳۰ هزار تن شکر و برنج برای روزهای پایانی سال به روایت قند اقلید

 تاریخ نشر : 1400/12/7 منبع : خبر گذاری ایرنا

تولید 800 هزارتن شکر به روایت قند اقلید

تولید ۸۰۰ هزارتن شکر به روایت قند اقلید

 تاریخ نشر : 1400/11/12  منبع : روزنامه دنیای اقتصاد

شکر سفید رکوردار رشد قیمت به روایت قند اقلید

شکر سفید رکوردار رشد قیمت به روایت قند اقلید

تاریخ نشر : 1400/11/11  منبع : روزنامه دنیای اقتصاد

افزایش تولید، واردات شکر را کاهش داد به روایت قند اقلید

افزایش تولید، واردات شکر را کاهش داد به روایت قند اقلید

تاریخ نشر : 1400/09/3  منبع : روزنامه دنیای اقتصاد

عوامل موثر در التهاب بازار شکر به روایت قند اقلید

عوامل موثر در التهاب بازار شکر به روایت قند اقلید

 تاریخ نشر : 1400/07/21 منبع : روزنامه دنیای اقتصاد