معدن

با توجه به نیاز مبرم مراحل تصفیه شربت قند به آهک در ابتدای راه اندازی ،سنگ آهک مورد نیاز از معادن اطراف خریداری و سپس به مرور زمان مجوز مورد نیاز جهت بهره برداری از معدن سنگ آهک گردنه چنار اقلید به نام این شرکت صادر گردید که در حال حاضر تامین کننده نیاز کارخانه می باشد و مازاد تولید آن به سایر متقاضیان عرضه می‌گردد. این معدن که در 4 کیلومتری شمال اقلید با ظرفیت چند ده میلیون تنی ، تکافوی نیاز سالیان متمادی را خواهد داد.

 

  مشاهده ی فیلم های معدندیگر فعالیت های اقلید

کشت

کشت چغندر

اطلاعات بیشتر

دامپروری

دامپروری سبک

اطلاعات بیشتر

تولید

تولید شکر از چغندر

اطلاعات بیشتر

بازرگانی

بازرگانی

اطلاعات بیشتر