انتخاب کارخانه قند اقلید به عنوان کارفرمای سلامت محور برتر 

انتخاب کارخانه قند اقلید به عنوان کارفرمای سلامت محور برتر 

۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۱
time for reading article ۲ دقیقه
انتخاب کارخانه قند اقلید به عنوان (کارفرمای سلامت محور برتر) 
پیرو تلاشهای مستمر کارخانه در حفظ و بهبود سلامت کارکنان ، ارتقای تولید و توسعه محیط کار سالم ، طی مراسمی که روز یکشنبه 22 اسفند ماه برگزار گردید، کارخانه قند اقلید به عنوان کارفرمای سلامت محور برتر انتخاب و لوح تقدیر صادره توسط استانداری فارس به مدیریت کارخانه اهدا گردید .

لوح تقدیر

مشاهده لوح تقدیر
 

نظرات

Your feedback will help other users to use the content of this section more confidently.