بازدید مسئولین ارشد سپاه ناحیه مقاومت اقلید از کارخانه قند اقلید به مناسبت روز کارگر

بازدید مسئولین ارشد سپاه ناحیه مقاومت اقلید از کارخانه قند اقلید به مناسبت روز کارگر

۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۱
time for reading article ۲ دقیقه
WhatsApp Image 2022-05-01 at 12-39-53 PM (1) WhatsApp Image 2022-05-01 at 12-39-53 PM

نظرات

Your feedback will help other users to use the content of this section more confidently.