جلسه هم اندیشی و بررسی مشکلات کارخانه قند اقلید

جلسه هم اندیشی و بررسی مشکلات کارخانه قند اقلید

۱۶ خرداد ۱۴۰۱
time for reading article ۱ دقیقهجلسه هم اندیشی و بررسی مشکلات کارخانه قند اقلید
در تاریخ 9خردادماه جلسه ای با حضور  آقای دکتر صالحی نماینده محترم شهرستان،آقای قادری رییس اداره صمت،آقای مهندس جلیلی مدیریت شهرک های صنعتی اقلید،آقای درویشی رییس شورای شهر وتنی چند از مسوولین شهری در محل کارخانه قند اقلید تشکیل گردید که مدیران کارخانه مشکلات پیش رو را از جمله اخذ مجوز سیلوی انبار شکر و همچنین افزایش ظرفیت کارخانه و  موارد دیگر را مطرح نمودند که پس از بررسی موضوع مسوولین امر در زمینه تحقق موارد مطرح شده قول مساعدت داده و بر همکاری بیشتر با این واحد صنعتی تاکید نمودند.

نظرات

Your feedback will help other users to use the content of this section more confidently.