سرپرست معاونت توسعه بازرگانی منصوب شد.

 تاریخ نشر : ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ منبع : فود پرس

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی منصوب شد.

۰۲ آذر ۱۴۰۱
time for reading article ۵ دقیقه
کد خبر: 582
عسکرزاده از وزارت جهاد کشاورزی رفت / سرپرست معاونت توسعه بازرگانی منصوب شد.

کشاورزی> اقتصاد غذا - وزیر جهاد کشاورزی در حکمی سرپرست جدید معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی را منصوب کرد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادغذا «فود پرس»، سید جواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی طی حکمی ولی الله فریاد رس را به سمت سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی منصوب کرد.
گفتنی است پیش از این عباس عسکر زاده عهده دار این سمت بود که عملکرد او طی این دوره منتقدان زیادی به ویژه در بخش خصوصی دارد.

نظرات

Your feedback will help other users to use the content of this section more confidently.