آمارهای اعلام شده از روند قیمت کالاهای اساسی در 9 ماه منتهی به آذر سال جاری نشان دهنده آن است که پس از 8 ماه پی در پی روند افزایشی قیمت در آذر ماه و با نزولی شدن قیمت «برنج تایلندی (غیر از هومالی)» شکسته شد. طی ماههای اخیر هموار کالاهای اساسی رشد قیمت در بازار داشتند و این رشد شامل تمام 8 قلم کالای اساسی می شد.

اما در آذر سال جاری نسبت به آذر سال قبل شاهد افت 7.2 درصدی قیمت «برنج تایلندی (غیر از هومالی)» در بازار بوده ایم. براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدت زمان مورد بررسی «برنج تایلندی (غیر از هومالی)» در بازار افت 7.2 درصدی داشت و قیمت آن به 15 هزار و 946 تومان رسید.